Az Intézetről

A Magyarországi Románok Kutatóintézete 1993-ban alakult meg azzal a céllal, hogy tudományos munkát végezzen és bemutassa a magyarországi románok évszádos kulturális értékeit és örökségét. Az Intézetnek három szekciója van: néprajzi, nyelvészeti-irodalmi és történeti. Az Intézet köré szerveződő kutatók és értelmiségiek által végzett tudományos munka a hazai román közösség elmúl évtizedeinek egyik legsikeresebb vállalkozásának tűnk.

Az Intézet kezdettől fogva két területen működik: az egyik a tudományos kutatás (történelem, demográfia, filológia, nyelvészet, néprajz, népviselet és művészetek); a másik a kutatási eredmények hasznosítása és bemutatása saját kiadványok, folyóiratok és könyvek megjelentetése révén. Ugyanakkor az Intézet évente szervez rangos tudományos konferenciákat és rendezvényeket, kerekasztal beszélgetéseket – hazai és külföldi résztvevőkkel.

 

Az Intézet célja:

- Az Intézet fő célkitűzései közé tartozik a magyarországi románok etnikai, nyelvi, kulturális és vallási identitásának megőrzése és erősítése.

- A kultúrák közötti párbeszéd elősegítése és a magyarországi román közösség történelmének megismertetése.

- A közös gyökerek és a kulturális örökség hangsúlyozása.

- A román irodalmi, történelmi, nyelvi és néprajzi örökség védelme, fejlesztése, kutatása és hatékony felhasználása.

- A magyarországi román közösség történelmi és kulturális dokumentumainak archiválása.

- Olyan dokumentumok, információk, levelezések és különböző  archív anyagok publikálása, amelyek megismertetik a magyarországi románok nemzeti és kulturális tevékenységét.

 - A magyarországi románok történelmi és kulturális jellegzetességeinek bemutatása a szakmai közösségek (történészek, etnológusok, nyelvészek, irodalmi személyiségek, stb..)  és a széles közvélemény számára.

Az Intézet szekciói

Néprajz:népi irodalom, népi mitológia, naptári ünnepek, családi hagyományok, népi építészet, népviselet, textiliák, kerámia

Történelem:sajtótörténet, helytörténet, egyháztörténet, művelődéstörténet, demográfia, interkulturális és interetnikus kutatások

Nyelv:szociolingvisztika, dialektológia, a magyarországi románok kétnyelvűsége

Irodalom:a magyarországi románok irodalma, két világháború közötti román regény, kortárs modern irodalom