Institutul de

Cercetări al Românilor

din Ungaria

Maria Berényi, Familii si personalitati macedoromane din Pesta (Secolele XVIII-XIX)

Poveștile caselor Români în Buda și Pesta ediția II.

Vestigiile Bisericii Ortodoxe Române din Ungaria

Poveștile caselor, Români în Buda și Pesta

Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria Un deceniu de existență 1993-2003

Cultura româneasc la Budapesta în secolul al XIX-lea

Sărbători calendaristice ale românilor din Ungaria

Micherechi - Pagini istorico-culturale

Annales 1996

Annales 2000

Viața și activitatea lui Emanuil Gojdu 1802–1870

Institutul de Cercetări

Chitighaz Pagini istorico-culturale

Moştenirea lui Gojdu în oglinda presei române şi maghiare (1995-2005)

Bătania Pagini istorico-culturale

Secțiile institutului

Etnografie și folclor: folclor literar, mitologie populară, sărbători calendaristice, obiceiuri familiale, arhitectură populară, port, textile, ceramică

Istorie: Istoria presei, istorie locală, istorie ecleziastică, istoria culturii, demografie, interculturalitate, studii interetnice

Limbă: sociolingvistică, dialectologie, bilingvismul românilor din Ungaria

Literatură: literatura românilor din Ungaria,  romanul românesc interbelic, literatura română modernă