Institutul de

Cercetări al Românilor

din Ungaria

Ștefan Oroian - Oroján István

Irina Iszály Garami - Săcalul de altădată

Tibor Hergyán - Confesiunea în romanul românesc interbelic

Ana Borbély - Limbă română şi identitate românească în Ungaria

Elena Csobai - Românii din Ungaria, Studii de istorie

Emilia Martin - Românii din Ungaria, Studii de etnologie

Maria Berényi - Personalităţi marcante în istoria şi cultura românilor din Ungaria (Secolul XIX)

Stella Nikula Ph. D. - Aspecte ale gândirii umane

Secțiile institutului

Etnografie și folclor: folclor literar, mitologie populară, sărbători calendaristice, obiceiuri familiale, arhitectură populară, port, textile, ceramică

Istorie: Istoria presei, istorie locală, istorie ecleziastică, istoria culturii, demografie, interculturalitate, studii interetnice

Limbă: sociolingvistică, dialectologie, bilingvismul românilor din Ungaria

Literatură: literatura românilor din Ungaria,  romanul românesc interbelic, literatura română modernă