Institutul de

Cercetări al Românilor

din Ungaria

Publicaţii

Munca de cercetare îşi are sensul mai ales dacă rezultatul acesteia este întruchipat în studii publicate în reviste, periodice, monografii etc. Institutul pe acest teren a oferit multiple posibilităţi colaboratorilor săi. Scoate anual publicaţiile Simpozion, Izvorul şi Lumina Pe lîngă publicaţiile amintite, unde apar scrieri istorice, etnografice, lingvistice şi literare, Institutul a scos de sub tipar, în 1998, volumul Bibliografie. Lucrarea e concepută ca o bibliografie generală întrunind aproape toate lucrările colaboratorilor, concretizate în cărţi, studii şi articole, apărute în reviste de specialitate, în periodice cultural-ştiinţifice din ţară şi străinătate pînă la finele anului 1997. Studiile mai voluminoase ale cercetărilor au fost publicate în volumul bilingv Annales, ediţiile 1996 şi 2000. În afară de publicaţiile amintite, Institutul a publicat monografiile comunelor Chitighaz (1993), Bătania (1995) şi Micherechi (2000).

Rezultatele cercetărilor, publicaţiile oferă cititorilor imaginea sinelui comunitar actual, fiind practic un indicator oficial al reconstruirii identităţii şi al configurării modurilor în care membrii grupului etnic se disting în relaţiile lor sociale cu alţi indivizi şi cu alte colectivităţi. Aceste publicaţii sînt nu numai lucrări de specialitate, dar şi un material util celor care doresc să fie la curent cu istoria şi situaţia actuală a comunităţii româneşti din Ungaria. Pînă la ora actuală Institutul a editat 75 de publicaţii.

Publicaţiile Institutului sînt bine cunoscute în ţară şi în străinătate. Acestea se expediează la şcoli, biblioteci, asociaţii culturale, muzee, universităţi, arhive, etc. Alături de acei cercetători care se interesează de trecutul, cultura, istoria, etnografia, limba şi literatura românilor din Ungaria, publicaţiile sînt răsfoite şi de publicul românesc din întreaga Ungarie. În lipsă de manuale, publicaţiile Institutului sînt folosite şi în învăţămîntul românesc din Ungaria, în domeniul Cultură şi civilizaţie românească.

Publicaţiile editate sau finanţate de către Institut, în ordine cronologică:

Secțiile institutului

Etnografie și folclor: folclor literar, mitologie populară, sărbători calendaristice, obiceiuri familiale, arhitectură populară, port, textile, ceramică

Istorie: Istoria presei, istorie locală, istorie ecleziastică, istoria culturii, demografie, interculturalitate, studii interetnice

Limbă: sociolingvistică, dialectologie, bilingvismul românilor din Ungaria

Literatură: literatura românilor din Ungaria,  romanul românesc interbelic, literatura română modernă