Kiadványok

A kutatómunkának akkor van értelme, ha az eredmények megjelennek tudományos kiadványokban, könyvekben és folyóiratokban . Az Intézet sok lehetőséget kínált munkatársainak ezen a területen. Évente kerülnek kiadásra a SimpozionIzvorul és Lumina c. folyóiratok. E történelmi, néprajzi, nyelvi és irodalmi írásokat megjelentető publikációkon kívül 1998-ban az Intézet kiadta a Bibliografie c. kötetet is, mely tartalmazza a munkatársak1997-ig megjelent könyveit, tanulmányait és a különböző szakmai kiadványokban, kulturális és tudományos folyóiratokban megjelent cikkeit – az itthon és külföldön publikáltakat egyaránt. 1996-ban és 2000-ben a résztvevő kutatók terjedelmesebb tanulmányait az Annales c. kétnyelvű kötetben jelentették meg. Ezen kívül az Intézet kiadta Kétegyháza (1993), Battonya (1995) és Méhkerék (2000) települések monográfiáit.

A kiadványokban foglalt kutatási eredmények bemutatják az olvasók számára  a magyarországi román közösség aktuális énképét, amely gyakorlatilag az identitás fokmérője, valamint azt, miként különböznek a társadalmi kapcsolatokban az etnikai csoport tagjai más személyektől és más közösségektől. Ezek a kiadványok nemcsak szakirodalomként forgathatók, hanem hasznos olvasmányok lehetnek mindazoknak, akik meg akarják ismerni a magyarországi román közösség történelmét és jelenlegi helyzetét. Eddig az Intézet 75 kiadványt jelentetett meg.

Az Intézet kiadványai jól ismertek Magyarországon és külföldön egyaránt. Ezeket a publikációkat megkapják az iskolák, könyvtárak, kulturális egyesületek, múzeumok, az egyetemek és a levéltárak. Az Intézet kiadványait olvassák a magyarországi románok történelme, kultúrája, néprajza, nyelve és irodalma iránt érdeklődő kutatókon kívül, a magyarországi román közösség széles rétegei is. Tankönyvek hiányában az Intézet kiadványait a magyarországi román nyelvű oktatásban is felhasználják, például a Román kultúra és civilizáció c. tantárgy keretében.

Az intézet által kiadott vagy támogatott kiadványok időrendi sorrendben:

Az Intézet szekciói

Néprajz:népi irodalom, népi mitológia, naptári ünnepek, családi hagyományok, népi építészet, népviselet, textiliák, kerámia

Történelem:sajtótörténet, helytörténet, egyháztörténet, művelődéstörténet, demográfia, interkulturális és interetnikus kutatások

Nyelv:szociolingvisztika, dialektológia, a magyarországi románok kétnyelvűsége

Irodalom:a magyarországi románok irodalma, két világháború közötti román regény, kortárs modern irodalom