A NEMZETISÉGI CIVIL SZERVEZETEK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

A NEMZETISÉGI CIVIL SZERVEZETEK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

Nemzetiségi civil szervezetek 2021. évi költségvetési támogatása

2021 ÉVI EGYEDI NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK

A NEMZETISÉGI CIVIL SZERVEZETEK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

2020. ÉVI EGYEDI NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK

MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK NÉPIKULTÚRÁJA JELLEGZETESSÉGEI CÍMŰ KUTATÁS

A XXVIII NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZIMPÓZIUM SZERVEZÉSE CÍMŰ PROJEKT

MRKI 2019 évi Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi kapcsolatokért felelős Államtitkárság működési támogatás internetes közzététele

MRKI 2019 évi Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi kapcsolatokért felelős Államtitkárság kulturális program támogatás internetes közzététele

MRKI 2018 évi Emberi Erőforrások Minisztériuma működési támogatás internetes közzététele

MRKI 2018 évi Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális program támogatás internetes közzététele

 

MRKI 2017 évi Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális program támogatás

MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK KUTATÓINTÉZETE

(5700 GYULA, DÓZSA GYÖRGY u.8.sz.)

 

2017. ÉVBEN AZ

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK OSZTÁLYA

 

„A NEMZETISÉGI KULTURÁLIS KEZDEMÉNYEZÉSEK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA” PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁBAN

 

„MARIA BERÉNYI: FAMILII ȘI PERSONALITĂȚI MACEDOROMÂNE ÎN PESTA C. KÖNYV MEGJELENTETÉSE” CÍMŰ PROJEKT

 

380.000FT, AZAZ HÁROMSZÁZNYOLCVANEZER FORINT TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT

 

 

 

 

 

 

 

MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK KUTATÓINTÉZETE

 (5700 GYULA, DÓZSA GYÖRGY u.8.sz.)

 

2017. ÉVBEN AZ

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK OSZTÁLYA

 

„A NEMZETISÉGI KULTURÁLIS KEZDEMÉNYEZÉSEK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA” PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁBAN

 

A „XXVII.NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZIMPÓZIUM SZERVEZÉSE” CÍMŰ PROJEKT

 

320.000FT, AZAZ HÁROMSZÁZHÚSZEZER FORINT TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT

 

 

 

 

MRKI 2017 évi Emberi Erőforrások Minisztériuma működési támogatás

MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK KUTATÓINTÉZETE

(5700 GYULA, DÓZSA GYÖRGY u.8.sz.)

 

2017. ÉVBEN AZ

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK OSZTÁLYA

 

„A NEMZETISÉGI CIVIL SZERVEZETEK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA” PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁBAN

 

1.250.000FT, AZAZ EGYMMILLIÓ-KETTŐSZÁZÖTVENEZER FORINT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT

 

 

 

Az Intézet szekciói

Néprajz:népi irodalom, népi mitológia, naptári ünnepek, családi hagyományok, népi építészet, népviselet, textiliák, kerámia

Történelem:sajtótörténet, helytörténet, egyháztörténet, művelődéstörténet, demográfia, interkulturális és interetnikus kutatások

Nyelv:szociolingvisztika, dialektológia, a magyarországi románok kétnyelvűsége

Irodalom:a magyarországi románok irodalma, két világháború közötti román regény, kortárs modern irodalom